Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn ax+b = 0

Phương trình bậc nhất được ứng dụng rất rộng rãi trong toan học và đồng hành cùng chúng ta trong suốt thời gian học tập. Như vậy phương trinh bậc nhất có cách giải thế nào và những chú ý gì chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

1. Phương trình bậc nhất 1 ẩn là gì?

Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng ax + b = 0 Với (a#o) như vậy để giải phương trình bậc nhất giống như tìm X ở lớp 5 mà chúng ra đã học. 

Khi giải phương trình bậc nhất có các trường hợp xảy ra:

  • a = 0, b #0 phương trình vô nghiệm.
  • a =0, b = 0 phương trình có vô số nghiệp x thuộc R.
  • a # 0  phương trình có 1 nghiệp x = -b/a.

Ví dụ: Một số ví dụ lượng trình bậc nhất 1 ẩn.

  • 3x + 5 = 0
  • x + 18 = 0
  • 2x – 7 = 0
  • 9x = 0

Ôn tập công thức về lũy thừa giải nhanh các dạng toán cần thiết. 

2. Cách giải phương trình bậc nhất

Quy tắc chuyển vế

Quy tắc chuyển vế đổi dấu: khi chuyển một giá trị từ vế này sang vế kia ta chỉ cần đổi dấu số đó. 

Ví dụ phương trình 3x -9 = 0

Trong phương trình này: a = 3, b = -9

<=> 3x = 9 

<=> x = 9/3 = 3.

Quy tắc nhân / chia hai vế cùng một giá trị: Khi bạn nhân hay chia cả 2 vế cho cùng một giá trị sẽ cho ta một phương trình không đổi. 

Ví dụ phương trình 3x -9 = 0

Bước 1 chuyển -9 sang vế kia thành 9

<=> 3x = 9 

Bước 2: chia cả 2 vế cho 3 ta được phương trình tương đương. 

<=> x = 9/3 = 3.

Do phương trình có một nghiệp là 3 nên phương trình có một nghiệm duy nhất  x = 3.

>>Xem thêm: 7 hằng đẳng thức đáng nhớ tổng hợp kiến thức chi tiết. 

3. Một số ví dụ giải phương trình bậc nhất

Phương trình ax + b = 0 (a # 0, b # 0).

Ví dụ phương trình 3x -9 = 0

Trong phương trình này: a = 3, b = -9

<=> 3x = 9 

<=> x = 9/3 = 3.

Phương trình ax + b = 0 (a = 0 0, b # 0).

Ví dụ phương trình 0x -9 = 0

Trong phương trình này: a = 0, b = -9

<=> 0x = 9  (Vô lý)

Phương trinh vô nghiệp 0 nhân mấy cũng bằng 0 không thể bằng 9 được.

Ví dụ phương trình 3x = 0

Trong phương trình này: a = 3, b = 0

<=> 3x = 0 

<=> x = 0/3 = 0

Phương trình có một nghiệp x = 0.

>>Xem thêm: Công thức tính diện tích tam giác đầy đủ. 

Phương trình bậc nhất

Phương trình bậc nhất

Phương trình bậc nhất

Phương trình bậc nhất

Phương trình bậc nhất

Phương trình bậc nhất

Phương trình bậc nhất

Phương trình bậc nhất
Phương trình bậc nhất

Trong bài viết giasudiem10 đã tổng hợp tất cả kiến thức liên quan bao gồm cả kiến thức lý thuyết và thực hành đến phương trình bậc nhất. Các bạn đọc kỹ để hiểu rõ và áp dụng cho thật kỹ. 

Chúc các bạn thành công!

 

Bài viết liên quan