5+ Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật toán lớp

Bài viết được Gia sư Điểm 10 tổng hợp đầy đủ nhất kiến thức của hình chữ nhật bao gồm định nghĩa, công thức tính chu vi, công thức tính diện tích, dấu hiệu nhận biết, cách chứng minh hình chữ nhật. 

Để nắm rõ kiến thức về hình chữ nhật các bạn cần hiểu rõ 2 vấn đề. Vấn đề số 1 khi đề bài cho bạn hình đó là hình chữ nhật thì bạn phải biết mình có cái gì. Và ngược lại khi đề bạn yêu cầu bạn chứng minh một hình là hình chữ nhật bạn phải làm thế nào để chứng mình được hình đó là hình chữ nhật. 

1. Định nghĩa hình chữ nhật

Định nghĩa: Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông.

Khi đề bài cho các em hình chữ nhật tức là cho tứ giác có bốn góc vuông.

Cho 2 cạnh đối diện bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau, các cặp cạnh đối song song. Các bạn chú ý khai thác để áp dụng vào các bài cần chứng minh. 

Hình chữ nhật
Hình chữ nhật

2. Tính chất hình chữ nhật

  • Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành và hình thang cân
  • Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
  • Hình chữ nhật có các cạnh đối song song và bằng nhau.

Định lý: Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

3. Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật

Như vậy để chứng minh một hình là hình chữ nhật ta áp dụng các dấu hiệu nhật biết dưới đâu để áp dụng hợp lý. 

  • Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.
  • Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật
  • Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.
  • Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

>>Xem thêm: Tất cả các kiến thức về tam giác đều tính chất và các dạng bài tập. 

4. Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Hình chữ nhật
Hình chữ nhật

Trong đó:

  • C là chu vi hình chữ nhật.
  • a là chiều dài hình chữ nhật.
  • b là chiều rộng hình chữ nhật.

Ví dụ: Cho tính chu vi của hình chữ nhật ABCD có chiều dài = 4cm và chiều rộng = 2cm.

Giải:

Áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật, ta có: P = (a + b) x 2 = (4 + 2) x 2 =6×2 = 12 cm.

>>Xem thêm: Áp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông.

5. Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Hình chữ nhật
Hình chữ nhật

6. Một số bài tập hình chữ nhật

 

>>Xem thêm: Tổng hợp các công thức tính diện tích tam giác

hình chữ nhật
hình chữ nhật

Các bạn có các thắc mắc về hình chữ nhật hãy commet phí dưới nhé chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn.

Chúc các bạn thành công!

 

Bài viết liên quan