5+ Ứng dụng hệ thức Vi-et vào phương trình

Trong bài viết chúng ta sẽ cùng tổng hợp kiến thức lý thuyết và bài tập liên quan đến hệ thức Vi et để áp dung giải các bài tập và đạt kết quả thật tốt.

1. Công thức hệ thức Vi et

Hệ thức vi et
Hệ thức vi et

Một số dạng bài tập hệ thức Vi et

1. Không giải phương trình hãy tính giá trị biểu thức

Hệ thức Vi et

Hệ thức viet
Hệ thức viet

>>Xem thêm: Số phức nghịch đảo lý thuyết và bài tập. 

Hệ thức viet
Hệ thức viet
Hệ thức viet
Hệ thức viet
Hệ thức viet
Bài tập áp dụng hệ thức Vi et
Hệ thức Vi et
Hệ thức Vi et
Hệ thức Viet
Hệ thức Viet
Hệ thức Viet
Hệ thức Viet
Hệ thức Viet
Hệ thức Viet
Hệ thức Viet
Hệ thức Viet
Hệ thức Viet
Hệ thức Viet
Hệ thức Viet
Hệ thức Viet

Chúc các em thành công!

Bài viết liên quan