9+ Tính chất và công thức giá trị tuyệt đối lớp 6

Giá trị tuyệt đối là kiến thức rất quan trọng đi theo ta trong suốt quá trình học toán. Bài viết sẽ tổng hợp tất cả các kiến thức về giá trị tuyệt đối các dạng bài tập chi tiết để các bạn nắm rõ kiến thức và áp dụng vào bài tập. 

Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. 

“Để chiến thắng bất kỳ trò chơi nào bạn phải hiểu rõ luật chơi của nó luật chơi của toán học là công thức và tư duy hãy nắm chắc công thức nhé”

1. Giá tri tuyệt đối là gì?

Giá trị tuyệt đối là khái niệm toán học dùng để chỉ giá trị của một biến mà không tính đến dấu của chúng. Như vậy, giá trị tuyệt đối của một số dương là chính nó, còn giá trị tuyệt đối của một số âm là số đó nhưng không tính dấu trừ.

Giá trị tuyệt đối
Giá trị tuyệt đối

>>Xem thêm: Kiến thức số nguyên tố là gì cách tìm số nguyên tố, sự khác biệt của số nguyên tố và số chính phương. 

2. Một số tính chất giá trị tuyệt đối

Giá trị tuyệt đối
Giá trị tuyệt đối

>>Xem thêm: Cách tìm ước chung lớn nhất tổng hợp kiến thức tìm ước chung, ước chung là gì.

3. Cách giải bài tập chứa giá trị tuyệt đối

Giá trị tuyệt đối
Giá trị tuyệt đối

>>Xem ngay: Dấu hiệu chia hết 2,3,5,9 nhanh chóng. 

Bài tập dạng 1:

Giá trị tuyệt đối
Giá trị tuyệt đối

>>Xem thêm: Công thức lũy thừa các dạng bài tập về lũy thừa. 

Bài tập dạng 2

Giá trị tuyệt đối
Giá trị tuyệt đối

>>Xem thêm: Kiến thức về tia phân giác các dạng bài tập chi tiết. 

Giá trị tuyệt đối dạng 3

Rút gọn biểu thức và tính giá trị

>>Xem thêm: Quy tắc dấu ngoặc bài tập kiến thức cơ bản. 

Giá trị tuyệt đối
Giá trị tuyệt đối

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan