Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi luôn mong muốn đem lại dịch vụ tốt và thông tin đáng tin cậy, kiến thức hữu ích cho khách hàng.

Chúng tôi nhận thấy khách hàng khi tìm hiểu kiến thức và các khoá học qua Internet không phải ai cũng muốn chia sẻ những thông tin cá nhân của mình.

Hiểu được và tôn trọng quyền riêng tư của bạn, chúng tôi cam kết bảo mật thông tin các nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Nhằm bảo mật thông tin của bạn cũng như đảm bảo thực hiện các yêu cầu của Pháp luật hiện hành, Chúng tôi đưa ra chính sách bảo mật thông tin như sau:

1. SỰ CHẤP THUẬN

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin các nhân của bạn qua website giasudiem10.edu.vn thì bạn đã thừa nhận và đồng ý các yêu cầu, và/hoặc các Chính Sách, thực tiễn áp dụng nêu trong Chính Sách Bảo Mật này, và bạn đồng ý với Chúng tôi về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo cách được mô tả trong tài liệu này.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI VÀ KHÔNG TRUY CẬP WEBSITE GIASUDIEM10.EDU.VN.

Nếu Chúng tôi thay đổi Chính Sách Bảo Mật, Chúng tôi sẽ cập nhật thay đổi hoặc sửa đổi đó trên Trang web của Chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này vào bất cứ lúc nào.

2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Mục đích thu thập thông tin nhằm phục vụ cho việc phục vụ Người sử dụng được tốt hơn. Với thông tin có được, chúng tôi sẽ dễ dàng liên lạc và nhanh chóng hỗ trợ người sử dụng kịp thời. Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin của người sử dụng với mục đích khác. Với thông tin Bạn cung cấp, Chúng tôi sử dụng nhằm phục vụ cho việc:

a. Nghiên cứu và phát triển Dịch Vụ tốt hơn dựa trên dữ liệu người dùng cung cấp.

b. Chúng tôi sẽ gửi thông tin cho bạn theo các phương tiện liên lạc khác nhau như thư bưu chính, thư điện tử, dịch vụ dựa trên vị trí, thông tin khuyến mại và các tài liệu liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm cả các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà chúng tôi cộng tác hay làm việc với) mà chúng tôi (và/hoặc các chi nhánh trực thuộc hoặc tổ chức liên quan) đang tiếp thị hay quảng bá, cho dù sản phẩm hay dịch vụ đó đang tồn tại hoặc sẽ được tạo ra trong tương lai. Chúng tôi sẽ không gửi tiếp thị hoặc các thông tin khuyến mại cho bạn qua cuộc gọi, tin nhắn SMS/MMS
hoặc fax, trừ khi điều đó không vi phạm các quy định pháp luật hoặc trước đó Chúng tôi đã nhận được sự đồng ý một cách rõ ràng từ phía bạn;

c. Để sử dụng vào các vụ việc tố tụng hoặc để tuân thủ hoặc đáp ứng quy định pháp luật hoặc thực hiện theo yêu cầu của chính quyền hoặc quy định của bất kỳ cơ quan thẩm quyền có liên quan, trong đó có bao gồm việc công bố thông tin theo yêu cầu của pháp luật mà chúng tôi hoặc chi nhánh.

d. Để thu thập số liệu thống kê và nghiên cứu báo cáo nội bộ theo luật định và/hoặc yêu cầu lưu giữ hồ sơ;

e. Để thực hiện các hoạt động sàng lọc nội dung theo quy định của pháp luật;

f. Để kiểm toán Dịch Vụ hoặc hoạt động kinh doanh.

g. Để ngăn ngừa hoặc điều tra mọi gian lận, hoạt động trái pháp luật, thiếu sót hay hành vi sai trái, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi hoặc bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối liên hệ của bạn với Chúng tôi, dù có hoặc không có bất kỳ nghi ngờ nào về các hành vi nói trên;

h. Để lưu trữ, sao lưu, khôi phục (dù là để khắc phục vấn đề hoặc không) dữ liệu cá nhân của bạn, cho dù trong hay ngoài Việt Nam;

i. Bất kỳ Mục Đích nào khác mà Chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm yêu cầu có sự đồng thuận của bạn.

3. PHẠM VI SỬ DỤNG

a. Chính sách bảo mật này áp dụng (i) cho thông tin ẩn danh Bạn cung cấp cho chúng tôi trong khi sử dụng trang web, và (ii) thông tin nhận dạng cá nhân (“Thông tin cá nhân”) mà Bạn chọn cung cấp cho chúng tôi qua trang web, hoặc cung cấp cho chúng tôi như một phần của quá trình đăng ký trực tuyến dưới dạng khách hàng.

b. Chính sách này không áp dụng cho các thông tin khác mà chúng tôi có thể thu thập thông qua phương tiện truyền thống, ngoại tuyến.

4. THỜI GIAN LƯU TRỮ

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin của Bạn theo quy định của Pháp luật hiện hành hoặc đến khi Bạn gửi cho chúng tôi yêu cầu hủy bỏ.

5. NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin các nhân của Ban cho bất kỳ Bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

a. Các đối tác là Bên cung cấp dịch vụ cho Chúng tôi liên quan đến việc thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân

b. Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 2 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân

c. Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin các nhân nếu điều đó xuất phát từ yêu cầu của pháp luật và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý

d. Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập các thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân

6. AN TOÀN DỮ LIỆU

Chúng tôi có hệ thống an ninh được thiết kế để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiết lộ thông tin mà Bạn cung cấp cho chúng tôi, và chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ an toàn cho các thông tin này. Vui lòng hiểu rằng chúng tôi không đảm bảo an toàn cho các thông tin không chứng minh được cung cấp hoặc gửi đến cho chúng tôi. Do tính chất truyền thông Internet và sự phát triển của công nghệ hiện đại, chúng tôi không thể cung cấp, và từ chối, đảm bảo rằng thông tin mà Bạn cung cấp cho chúng tôi không bị mất mát, lạm dụng, hoặc thay đổi bởi bên thứ ba truy cập trái phép bất chấp những nỗ lực của chúng tôi.