9+ Tính chất đường cao trong tam giác cân chi tiết

Trong bài học ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu kiến thức về tam giác cân nhé. 

1. Định nghĩa tam giác cân

Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.

Tam giác cân
Tam giác cân

Tam giác ABC cân tại A.

AB, AC là các cạnh bên, BC là cạnh đáy.

Góc B và C là hai góc ở đáy, A là góc ở đỉnh. 

2. Tính chất tam giác cân

Tính chất 1: Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau.

Tính chất 2: Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.

Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau.

Trong tam giác cân, đường trung tuyến ứng với cạnh đáy, đồng thời là đường cao, đường phân giác của tam giác đó.

Tam giác cân
Tam giác cân

3. Dấu hiệu nhận biết tam giác cân

• Nếu một tam giác có hai cạnh bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.

• Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.

4. Chu vi tam giác cân

P = 2a + b

Trong đó, P là chu vi tam giác; a là độ dài hai cạnh bên và b là độ dài cạnh đáy của tam giác đó.

>>Xem thêm: Tính chất định nghĩa tổng 4 góc của hình tứ giác

5. Diện tích tam giác cân

Vì tam giác ABC cân tại A nên đường cao kẻ từ đỉnh A trùng với trung tuyến kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC.

Tam giác cân
Tam giác cân

Diện tích tam giác cân ABC là:

Bài tập tam giác cân

Tam giác cân
Tam giác cân
Tam giác cân
Tam giác cân
Tam giác cân
Tam giác cân
Tam giác cân
Tam giác cân
Tam giác cân
Tam giác cân

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan