Cách Giải Bài Tập Phương Trình Bậc 2 Lớp 9 Chi Tiết 2022

Khi giải toán lớp 9 và trong suốt quá trình từ lớp 9-12 các bạn  gặp phương trình bậc 2 rất nhiều như vậy phương trình bậc 2 là gì? Và cách giải phương trình bậc 2 thế nào? Bao gồm tổng hợp kiến thức và cách giải phương trình bậc 2.

1. Phương trình bậc 2 là gì?

Phương trình bậc 2 là phương trình có dạng ax2+bx+c=0 (a≠0) (1). Khi a = 0 phương trình trở về phương trình bậc nhất

Giải phương trình bậc 2 là đi tìm các giá trị của x sao cho khi thay x vào phương trình (1) thì thỏa mãn ax2+bx+c=0.

Như vậy để giải được phương trình bậc 2 chúng ta cần xác định: a,b,c. a là hệ số đứng trước x2, b là hệ số đứng trước x, và phần tử còn lại là c.

2. Giải phương trình bậc 2

Bước 1: Tính denta  Δ=b2-4ac

Bước 2: So sánh Δ với 0

  • Nếu Δ < 0 => phương trình (1) vô nghiệm
  • Nếu Δ = 0 => phương trình (1) có nghiệm kép x1 = x2 = – b/2a
  • Nếu Δ > 0 => phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt, ta dùng công thức nghiệm sau:
Phương trình bậc 2
Phương trình bậc 2

Ứng dụng hệ thức viet vào phương trình bậc 2

Hệ thức viet
Hệ thức viet

>>Xem thêm: Công thức hằng đẳng thức đáng nhớ đầy đủ. 

3. Một số bài tập phương trình bậc 2

3.1 Phương trình bậc 2 đầy đủ a,b,c

Phương trình bậc 2
Phương trình bậc 2

3.2 Phương trình bậc 2 khuyết

Phương trình bậc 2
Phương trình bậc 2

>>Xem thê: Công thức tính lãi kép hiểu được bạn sẽ rất giàu có. 

3.3 Phương trình trùng phương

Phương trình trùng phương

3.4 Giải và biện luận phương trình bậc 2

Giải biện luận
Giải biện luận
Giải biện luận
Giải biện luận

3.5 Nhẫm nghiệm phương trình bậc 2

Nhẫm nghiệm phương trình bậc 2
Nhẫm nghiệm phương trình bậc 2

Trong bài viết Gia Sư Điểm 10 đã tổng hợp kiến thức phương trình bậc 2 cho các bạn. Mong bài viết là cơ sở lý thuyết để các bạn tham khảo giải bài tập tốt và nhanh. Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan